|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap nagy részében jól látszik napkelte előtt a délkeleti ég alján. 1-én már közel egy és negyed órával kel a Nap előtt, láthatósága gyorsan javul. 8-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 18 fokra a Naptól. Ekkor több mint másfél órával kel a Nap előtt. Idén ekkor van a legjobb hajnali láthatósaga. Ezt követően láthatósága fokozatosan romlik, 31-én már csak fél órával kel hamarabb, mint a Nap.
Vénusz: 1-én fél órával kel a Nap előtt, a hónap elején még megkísérelhető a felkeresése napkeltekor. Ezután a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 23-án felső együttállásban van a Nappal. Fényessége -3,9m, átmérője 9,8''-ró'l 9,7''-re csökken, fázisa 0,99-ról 1-re nő, majd 0,999-re csökken.
Mars: A Bika csillagképben látható, egyre lassuló előretartó mozgása 30-án hátrálóvá v'lt. Este kel, az éjszaka nagy részében magasan, fényesen ragyog az égen. Fényessége -0,6m-ról -1,2m-ra, látszó átmérője 11,9''-ről 15''-re nő.
Jupiter: Hátráló mozgást végez a Halak csillagképben. Az éjszaka nagy részében megfigyelhető a délnyugati ég alján mint fényes égitest, hajnalban nyugszik. Fényessége -2,9m, átmérője 49''.
Szaturnusz: Hátráló, majd 23-ától előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Az esti délnyugati ég alján kereshető, éjfél után nyugszik. Fényessége 0,6m, átmérője 18''.
Uránusz: Az esti órákban kel, az éjszaka döntő részében megfigyelhető. A Kos csillagképben végzi hátráló mozgását.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg, hajnalban nyugszik. Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
5. 18:51 a Iapetus (Szaturnusz-hold) árnyéka a B gyűrűre vetül, az árnyék a Cassini-résben 20:50-22:50 UT között tűnik el.
5. 19:55 a Szaturnusz 4,7 fokkal északnyugatra látható a 80,2%-os, növekvő fázisú Holdtól a Bak csillagképben
8. 8:58 a Merkúr dichotómiája (18 fokos nyugati elongáció, 7,1'' látszó átmérő)
8. 20:57 a Jupiter 2,6 fokra északnyugatra látható a 98,7%-os, növekvő fázisú Holdtól a Halak csillagképben
8. 21:13 a Merkúr legnagyobb nyugati elongációja (18 fok, -0,5 magnitúdós, 7'' átmérő, 52% fázis, Szűz csillagkép)
9. 4:21 a Merkúr kedvező hajnali láthatósága, magassága a polgári szürkület kezdetekor 10,3 fok, -0,5 magnitúdós, fázisa 54%.
14. 2:07 a Hold súrolva fedi a SAO 76651-et az északi pereme mentén (7,8 magnitúdós, 82%-os, csökkenő holdfázis) a Bika csillagképben
15. 4:27 a Mars 3,3 fokra délre látható a 73,2%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Bika csillagképben
17. 22:16 a Hold súrolva fedi az omega Cancrit az északi pereme mentén (5,9 magnitúdós, 47%-os, csökkenő holdfázis) a Rák csillagképben
21. az Orionidák meteorraj maximuma (ZHR=20)
24. 4:40 a Merkúr 4,7 fokra délkeletre látható az 1,9%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben
24. 4:40 30 óra 9 perces holdsarló 7,6 fok magasan a hajnali égen (a Merkúrtól 4,7 fokra északnyugatra)
25. 0:08 a Callisto (Jupiter-hold) 3''-cel a Jupiter déli pólusa mellett halad el
25. 9:18 részleges napfogyatkozás, az ország egész területéről látható, legnagyobb fázis 10:25 UT-kor, a fogyatkozás vége 11:33 UT-kor