|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap elején még megfigyelhető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében. 1-én még bő egy órával kel a Nap előtt, de láthatóságaegyre romlik, ez az érték 10-én már csak 40 perc, és 13-a után elvész a kelő Nap fényében. 16-án felső együttállásban van a Nappal. 22-én már újra megkísérelhető felkeresni napnyugta után, ekkor fél órával később nyugszik, mint a Nap. Láthatósága lassan javul, a hónap végén háromnegyed órával nyugszik a nap után.
Vénusz: Napkelte elÓtt látható a keleti-északkeleti ég alján mint fehér fényű, ragyogó égitest. Fényessége -3,9m, fázisa 0,86-ről 0,92-re nő, átmérője 11,9''-ről 10,8''-re csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Halak, majd 8-ától a Kos csillagképben. Éjfél után kel, az éjszaka második felében látható a délkeleti-déli égen. Nyugodt, erős vörös fénye révén könnyű megtalalálni. Fényessége 0,5m-ról 0,2m-ra, látsző átmérője 7,2''-ről 8,2''-re nő.
Jupiter: Előretartó, majd 29-étől hátráló mozgást végez a Cet csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka második felében látható a feltűnően fényes bolygó a déli égen. Fényessége -2,5m, átmérője 42''.
Szaturnusz: Hátrálo mozgást végez a Bak csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető alacsonyan, déli irányban. Fényessége 0,5m, átmérője 18''.
Uránusz: Éjfél után kel, az éjszaka második felében látható. Előretartó mozgása a Kos csillagépben egyre lassul.
Neptunusz: Éjfél előtt kel. Az éjszaka nagy részében látható, hátráló mozgást végez a Halak csillagképben.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
4. 7:11 a Föld naptávolban (1,01672 CSE-re, 152,098 millió km-re)
15. 22:44 a Szaturnusz 4,8 fokra északnyugatra látható a 91,9%-os, csökkenő fázisú Holdtól a Bak csillagképben
19. 2.23 a Jupiter 2,7 fokra északra látható a 65,4%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Cet csillagképben
20. 1:33 a (134340) Pluto törpebolygó oppozícióban (14,3 magnitúdós, Nyilas csillagkép)
21. 23:31 a Mars 2,1 fokra északkeletre látható a 35,5%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Kos csillagképben
22. 2:27 a Vénusz kedvező hajnali láthatósága, magassága a polgári szürkület kezdetekor 10,5 fok, -3,9 magnitúdós, fázisa 91%
23. 1:39 a 26,6%-os, csökkenő fázisú Holdtól 4,3 fok távolságra északra látható a Fiastyúk nyílthalmaz (M45, 1,2 magnitúdós) a Bika csillagképben
27. 2:34 39 óra 21 perces holdsarló 8,6 fok magasan a hajnali égen (a Vénusztól 7 fokra északkeletre)
28. 2:35 15 óra 20 perces holdsarló 1,2 fok magasan a hajnali égen
29. 19:04 25 óra 9 perces holdsarló 1,5 fok magasan az esti égen
30. a Déli Delta Aquaridák meteorraj maximuma (ZHR=25)
30. az Alfa Capricornidák meteorraj maximuma (ZHR=5)