|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: 1-jén van felső együttállásban a Nappal. 10-e után a napnyugtát követően kereshető, a nyugati látóhatárhoz közel. Ekkor fél órával nyugszik a Nap után. A hónap végén is csak 40 perccel a Napot követően nyugszik, e hónapban nincs megfigyelésre kedvező helyzetben.
Vénusz: A hónap folyamán az esti nyugati égen ragyog erős fehér fénnyel. Láthatósága lényegében nem változik, 80 perccel nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9m-ról 4,0m-ra, átmérője 12,6"-ről 15"-re nő, fázisa 0,82-ról 0,73-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben. A hónap első napjaiban még kereshető napnyugta után a nyugati látóhatár közelében, de fokozatosan belevész az alkonyati fénybe. Ezután a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Fényessége 1,9m-ról 1,7m-ra változik, látsyó átmérője 3,7"-ről 3,6"-re csökken.
Jupiter: A Vízöntő, majd 19-től a Bak csillagképben végzi hátráló mozgását. 20-án van szembenállásban a Nappal. Egész éjszaka megfigyelhető a déli égen mint fényesen ragyogó sárgásfehér égitest. Fényessége -2,9m, átmérője 49".
Szaturnusz: A Bak csillagképben végzi hátráló mozgását. 2-án van szembenállásban a Nappal. Egész éjszaka látszik a déli ég alján. Fényessége 0,2m-ról a hónap végére 0,4m-ra, átmérője 18,6"-ről 18,4"-re csökken.
Uránusz: Késő éjszaka kel, az éjszaka második részében látható a Kos csillagképben. Előretartó mozgása 20-án hátrálóvá változik.
Neptunusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. A Vízöntő csillagképben végzi hátráló mozgását.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
1. 01:55 az Uránusz 2,4 fok-ra ÉNy-ra látható a 45,1%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Kos csillagképben
1. 12:42 a Merkúr felső együttállásban a Nappal
2. 00:54 a 15P/Finlay üstökös 15'-cel északra látható az NGC 1758 nyílthalmaztól a Bika csillagképben
2. 06:13 a Szaturnusz oppozícióban a Bak csillagképben (0,2 magnitúdós, 18,6'' átmérő)
2. 07:38 a Hold földtávolban (404372 km, látszó átmérő: 29'32'', 33,7%-os, csökkenő holdfázis)
3. 00:01 a Hold minimális librációja (l= -0,12 fok, b= 0,13 fok, 27,7%-os, csökkenő holdfázis)
3. 00:52 a 15P/Finlay üstökös 8'-cel keletre látható a 103 Tau-tól (5,5 magnitúdós)
4. 01:05 a (7) Iris kisbolygó (9,9 magnitúdós) 13'-cel nyugatra látható a 98 Tau-tól (5,8 magnitúdós)
4. 20:41 a Ganymede (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
5. 00:47 az Io (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
5. 01:08 a 12,2%-os, csökkenő fázisú Holdtól 27,9' távolságra délre látható az M35 nyílthalmaz (NGC 2168, 5,3 magnitúdós) az Ikrek csillagképben
5. 01:40 a 12,1%-os, csökkenő fázisú holdkorong peremétől 8' 53''-re délre látható az 5 Geminorum (5,8 magnitúdós)
6. 01:10 a (20) Massalia kisbolygó (11,3 magnitúdós) 13'-cel délre látható az 1 Gem-től (4,2 magnitúdós)
6. 19:16 az Io (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
7. 02:17 a Callisto (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
7. 02:50 35 óra 1 perces holdsarló 8,7 fok magasan a reggeli égen
8. 01:17 a 15P/Finlay üstökös 11'-cel nyugatra látható a 118 Tau-tól (5,5 magnitúdós)
8. 13:50 újhold (a Hold a Rák csillagképben, látszó átmérője 30' 49'')
9. 01:03 a (20) Massalia kisbolygó (11,3 magnitúdós) 4'-cel keletre látható a 4 Gem-től (6,9 magnitúdós)
9. 18:44 28 óra 54 perces holdsarló 2,4 fok magasan az esti égen (a Vénusztól 21 fok-ra ÉNy-ra, a Marstól 6,0 fok-ra Ény-ra)
9. 18:45 a Mars 5,9 fok-ra DK-re látható az 1,7%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben az Oroszlán csillagképben
9. 19:11 a Hold maximális librációja (l= -4,86 fok, b= -6,55 fok, 1,9%-os, növekvő holdfázis)
11. 01:01 a 15P/Finlay üstökös 23'-cel délre látható a 125 Tau-tól (5,2 magnitúdós)
11. 18:41 a Vénusz 5,0 fok-ra DNy-ra látható a 11,7%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Szűz csillagképben
12. 00:41 a Ganymede (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
12. 02:41 az Io (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
13. 20:36 az Europa (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
13. 21:10 az Io (Jupiter-hold) fogyatkozásának kezdete
15. 01:58 a (80) Sappho kisbolygó oppozícióban (9,6 magnitúdós, Csikó csillagkép)
15. 15:20 első negyed (a Hold a Mérleg csillagképben, látszó átmérője 32' 17'')
16. 00:42 a 15P/Finlay üstökös 10'-cel ÉK-re látható a 139 Tau-tól (4,8 magnitúdós)
16. 16:40 a Hold minimális librációja (l= -0,12 fok, b= 0,07 fok, 62,1%-os, növekvő holdfázis)
17. 01:36 a (7) Iris kisbolygó (9,8 magnitúdós) 10'-cel északra látható a 118 Tau-tól (5,5 magnitúdós)
17. 09:23 a Hold földközelben (369160 km, látszó átmérő: 32'22'', 69,7%-os, növekvő holdfázis)
18. 18:22 a Merkúr és a Mars 24'-es közelsége az esti szürkületben az Oroszlán csillagképben
18. 20:14 a (25) Phocaea kisbolygó (11,3 magnitúdós) 13'-cel nyugatra látható az NGC 672 galaxistól (11,5 magnitúdós) a Háromszög csillagképben
19. 00:32 a (43) Ariadne (9,4 magnitúdós) és a (217) Eudora (11,6 magnitúdós) kisbolygó 40'-es közelsége a Vízöntő csillagképben
19. 05:57 a (43) Ariadne kisbolygó oppozícióban (8,9 magnitúdós, Vízöntő csillagkép)
20. 00:26 a Jupiter oppozícióban a Bak csillagképben (-2,9 magnitúdós, 49,1'' átmérő)
20. 17:01 a (71) Niobe kisbolygó oppozícióban (10,8 magnitúdós, Vízöntő csillagkép)
21. 00:23 a Szaturnusz 4,3 fok-ra északra látható a 97,3%-os, növekvő fázisú Holdtól a Bak csillagképben
21. 01:22 az Io (Jupiter-hold) fogyatkozásának vége
21. 02:07 az Europa (Jupiter-hold) fogyatkozásának vége
22. 01:50 a Jupiter 5,8 fok-ra északra látható a 99,8%-os, növekvő fázisú Holdtól a Bak csillagképben
22. 12:02 telehold (a Hold a Vízöntő csillagképben, látszó átmérője 31' 31'')
22. 18:42 két Jupiter-hold (Europa és Ganymede) árnyéka látszik a bolygó korongján 20:42 UT-ig
23. 11:31 a Hold maximális librációja (l= 5,37 fok, b= 6,52 fok, 98,7%-os, csökkenő holdfázis)
23. 22:50 az (1) Ceres törpebolygó (8,9 magnitúdós) 7'-cel DK-re látható az 58 Tau-tól (5,3 magnitúdós)
24. 01:52 a 4P/Faye üstökös 26'-cel nyugatra látható az e Tau-tól (3,5 magnitúdós)
24. 02:35 a Neptunusz 4,6 fok-ra északra látható a 97,0%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Vízöntő csillagképben
24. 02:41 a (89) Julia kisbolygó oppozícióban (8,5 magnitúdós, Vízöntő csillagkép)
25. 05:57 az (57) Mnemosyne kisbolygó oppozícióban (11,4 magnitúdós, Pegazus csillagkép)
28. 02:03 a Jupitertől 30,7'-cel Ény-ra látható a mü Cap (5,9 magnitúdós)
28. 02:42 az Uránusz 4,3 fok-ra ÉNy-ra látható a 70,3%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Kos csillagképben
29. 02:02 a 15P/Finlay üstökös 8'-cel DNy-ra látható az NGC 2266 nyílthalmaztól (9,5 magnitúdós) az Ikrek csillagképben
29. 22:43 két Jupiter-hold (Europa és Ganymede) árnyéka látszik a bolygó korongján 23:17 UT-ig
30. 02:04 a 4P/Faye üstökös 38'-cel nyugatra látható az NGC 1647 nyílthalmaztól (6,4 magnitúdós) a Bika csillagképben
30. 02:22 a Hold földtávolban (404060 km, látszó átmérő: 29'34'', 52,0%-os, csökkenő holdfázis)
30. 04:30 a Hold minimális librációja (l= -0,03 fok, b= 0,04 fok, 51,2%-os, csökkenő holdfázis)
30. 07:13 utolsó negyed (a Hold a Bika csillagképben, látszó átmérője 29' 35'')
30. 23:55 a (7) Iris (9,7 magnitúdós) és a (22) Kalliope (11,9 magnitúdós) kisbolygó 51'-es közelsége az Ikrek csillagképben
31. 02:06 az (1) Ceres törpebolygó (8,8 magnitúdós) 44'-cel délre látható a Hyadok nyílthalmaztól (Melotte 25, 0,5 magnitúdós) a Bika csillagképben