|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap első felében az esti nyugati ég alján kereshető a napnyugtát követően. 1-én két órával a Nap után nyugszik, láthatósága azonban fokozatosan romlik. 16-'an már alig több mint másfél órával nyugszik a Nap után, majd eltűnik az alkonyi fényben. 21-én alsó együttáll'sban van a Nappal, és a hónap végéig nem is kerül megfigyelésre alkalmas helyzetbe.
Vénusz: Napkelte előtt látható a keleti égen mint ragyogó, fehér fényű égitest. Noha lassan közeledik a Nap felé, láthatósága nem változik, az ekliptika látóhatárral bezárt szöge fokozatos növekedése miatt. A hónap folyamán másfél órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,1m-ról -4,0m-ra, átmérője 16,7''-ről 13,8''-re csökken, fázisa 0,68-ról 0,78-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Vízöntő, majd 19-től a Halak csillagképben. Kora hajnalban kel, hajnalban látható a keleti-délkeleti égen mint vörös fényű égitest. Fényereje 0,9m-ról 0,6m-ra, látszó átmérője 5,8''-ről 6,4''-re nő.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Halak csillagképben. Hajnalban kel, a hajnali délkeleti égen látható mint ragyogó fényű égitest. Fényessége -2,2m, átmérője 36''.
Szaturnusz: A Bak csillagképben figyelhető meg, előretartó mozgása a hónap közepétől egyre lassul. Hajnalban kel, hajnalban figyelhető meg alacsonyan a déli égen. Fényessége 0,7m, átmérője 17''.
Uránusz: Előretartó mozgást végez a Kos csillagképben. 5-én együttállásban van a Nappal. A hónap során nem figyelhető meg a Nap közelsége miatt, még május végén is túl közel van a látóhatárhoz, elvész a hajnali fényben.
Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben kereshető 1-én még a Vízönto, 2-ától már a Halak csillagképben, a délkeleti látóhatár közelében. Előretartó mozgása lassulni kezd.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
1. 2:50 a Vénusz és a Jupiter 20'-es közelsége a hajnali szürkületben a Halak csillagképben
1. 18:35 22 óra 7 perces holdsarló 1,3 fok magasan az esti égen (a Merkúrtól 11 fokra délnyugatra)
2. 18:36 46 óra 8 perces holdsarló 10,7 fok magasan az esti égen (a Merkúrtól 2,3 fokra délkeletre)
6. 8:00 az éta Aquaridák meteorraj maximuma (ZHR=50)
16. 2:28 teljes holdfogyatkozás, a Hold a Mérleg csillagképben, legnagyobb fázis 04:12 UT-kor, a teljes fogyatkozás vége 04:54 UT-kor
25. 2:13 a Jupiter 3,8 fokra északnyugatra látható a 26,1%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Halak csillagképben
27. 2:13 a Mars 4,2 fokkal északra látható a 10,6%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Halak csillagképben
29. 2:10 a Mars és a Jupiter 37'-ces közelsége a hajnali szürkületben a Halak csillagképben
31. 19:17 31 óra 47 perces holdsarló 4,2 fok magasan az esti égen