|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap első felében napnyugta után figyelhető meg. 7-én van legnagyobb keleti kitérésben, 19,2 fokra a Naptól. Ekkor másfél órával a Nap előtt nyugszik, ez évi első kedvező esti megfigyelhetőségét adva. Láthatósága 15-e után gyorsan romlik, 20-án már csak negyven perccel később nyugszik, mint a Nap. Ezután elvész az alkonyfényben. Gyorsan átkerül a hajnali égre, 31-én már egy órával kel hamarabb, mint a Nap.
Vénusz: A hónap legelején még megfigyelhető napnyugta után. Láthatósága azonban gyorsan romlik, 8-án alsó együttállásban van a Nappal. 11-én már újra kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján, ekkor majdnem háromnegyed órával kel a Nap előtt. Gyorsan javul a láthatósága, a hónap végén két és negyed órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,2m-ról -4,8m0-ra nő, átmérője 61''-ről 62,8''-re nő, majd 50''-re csökken, fázisa 0,02-ról 0,003-re csökken, majd 0,14-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Kígyótartó, majd 19-étől a Nyilas csillagképben. Hajnalban kel, napkelte előtt kereshető a délkeleti ég alján. Látszó fényessége 1,5m, vörös fénye segíti a megtalálását. Látszó átmérője 4,0''-ről 4,3''-re nő.
Jupiter: A Vízöntő csillagképben végez előretartó mozgást. Napnyugta után kereshető a délnyugati ég alján mint fényes égitest. Az esti órákban nyugszik. Fényessége -2,1m, átmérője 34''.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. 1-én még másfé órával a Nap után nyugszik, a hónap első napjaiban még kereshető a délnyugati ég alján. Ezután elvész az egyre közelebb látszó Nap sugaraiban. Fényessége 0,8m, átmérője 15''.
Uránusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Kos csillagképben, éjfél után nyugszik. Előbb hátráló, majd 18-ától előretartó mozgást végez.
Neptunusz: Az esti órákban figyelhető meg, előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben. Késő este nyugszik.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
1. 5:52 36 óra 42 perces holdsarló 4,1 fok magasan a hajnali égen (a Marstol 6,9 fokra délkeletre)
3. 3:54 a 4P/Faye üstökös 45'-cel északra látható az NGC 2236 nyílthalmaztól (9,1 magnitúdós) a Perzeusz csillagképben
3. 20:40 A Quadrantidák meteorraj maximuma (ZHR=120)
4. 6:54 a Föld napközelben (0,98334 CSE-re, 147105000 km-re)
4. 15:46 45 óra 13 perces holdsarló 8,3 fok magasan az esti égen (a Merkúrtól 7,9 fokra keletre, a Szaturnusztól 5,3 fokra délre, a Vénusztól 21 fokra keletre, a Jupitertől 22 fokra délnyugatra)
5. 17:29 A 67P/Churyumov-Gerasimenko üstökös 50'-cel északra látható a rho-2 Cnc-től (5,2 magnitúdós)
7. 11:04 a Merkúr legnagyobb keleti elongációja (19,2 fok, -0,5m, 6,8 fok átmérő, 59% fázis, Bak csillagkép)
9. 13:27 a Merkúr dichotómiája (19,0 fokos keleti elongáció, 7,2'' látszó átmérő)
9. 23:31 a 67P/Churyumov-Gerasimenko üstökös 41'-cel északra látható a rho-1 Cnc-tól (6,0 magnitúdós)
10. 15:53 a Merkúr kedvező esti láthatósága, magassága a polgári szürkület kezdetekor 7,6 fok, -0,3 magnitúdós, fázisa 45%.
12. 17:08 A 19P/Borelly üstökös 56'50''-cel északnyugatra látható a pi-2 Cet-től (4,8 magnitúdós)
13. 16:43 a (7) Iris kisbolygó oppozícióban (7,7 magnitúdós, Ikrek csillagkép)
13. 21:10 a Hold súrolva fedi a kappa Taurit az északi pereme mentén (4,2 magnitúdós, 85%-os, növekvő holdfázis) a Bika csillagképben
16. 4:35 a 67P/Churyumov-Gerasimenko üstökös 26'-cel északnyugatra látható az iota Cnc-tól (4,0 magnitúdós)
16. 17:28 a (7) Iris kisbolygó (7,8 magnitúdós) 3'-cel északra látható a 67 Gem-től (6,6 magnitúdós)
17. 17:14 a 104P/Kowal 2 üstökös 32'-cel északra látható a 38 Cet-től (5,7 magnitúdós)
27. 17:26 a 104P/Kowal 2 üstökös 20'-cel keletre látható az alfa Psc-től (3,8 magnitúdós)
30. 17:00 a 4P/Faye üstökös 24'-cel keletre látható a 75 Ori-tól (5,4 magnitúdós)
31. 20:10 a C/2019 L3 (Atlas) üstökös 18'-cel délkeletre látható az NGC 2266 nyílthalmaztól (9,5 magnitúdós) az Ikrek csillagképben