|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: Napnyugta után kereshető a nyugati ég alján, de nincs megfigyelésre kedvező helyzetben. A hónap elején háromnegyed órával a Nap után nyugszik, és ez az érték alig változik a hónap folyamán. 27-én van legnagyobb keleti kitérésben, 27,3 fokra a Naptól. Ekkor már csak 40 perccel nyugszik később, mint a Nap, az ekliptika látóhatárhoz viszonyított kedvezőtlen állásszöge miatt, és a hónap végére tovább romlik a láthatósága.
Vénusz: A hónap folyamán napkelte előtt látszik erős, fehér fényű égitestként a keleti égen. Láthatósága fokozatosan romlik. A hónap elején még egy és háromnegyed órával kel a Nap előtt, de ez az érték a hónap végére egy és negyed órára csökken. Fényessége -3,9m, átmérője 10,7''-ről 10,1''-re csökken, fázisa 0,93-ról 0,97-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Kos, majd 9-étől a Bika csillagképben. Éjfél előtt kel, az éjszaka második felében látható a déli égen. Fényereje egyre nő, 0,2m-ról -0,1m-ra változik, látszó átmérője 8,3''-ről 9,7''-re nő.
Jupiter: A Cet csillagképben végzi hátráló mozgását. Késő este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető a déli égen. Fényessége -2,8m, átmérője 47''.
Szaturnusz: A Bak csillagképben végzi hátráló mozgását. 14-én van szembenállásban a Nappal. Egész éjszaka látszik a déli ég alján. Fényessége 0,3m, átmérője 19''.
Uránusz: Késő éjszaka kel, az éjszaka második részében látható a Kos csillagképben. Előretartó mozgása 24-én hátrálóvá változik.
Neptunusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. 18-ig a Halak, utána a Vízöntő csillagképben végzi hátráló mozgását.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
2. 0:46 a Mars és az Uránusz 1,3 fokos közelsége a Kos csillagképben
12. 18:40 a Merkúr esti láthatósága, magassága a polgári szürkület kezdetekor 1,5 fok, -0,1 magnitúdós, fázisa 73%
13. 1:00 a Perseidák meteorraj maximuma (ZHR=120)
17. a Kappa Cygnidák meteorraj maximuma (ZHR=3)
19. 3:07 a Mars 4,1 fokra keletre látható az 50,6%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Bika csillagképben
21. 2:30 a Marstól 5,5 fokkal északra láthato a Fiastyúk nyílthalmaz (Messier 45, 1,2 magnitúdós) a hajnali szürkületben a Bika csillagképben
22. 1:46 a 23,9%-os, csökkenő fázisú Holdtól 2,3 fok távolságra délkeletre látható az M35 nyílthalmaz (NGC 2168, 5,3 magnitúdós) a Bika csillagképben
26. 3:18 a Vénusz 4,3 fokra délnyugatra látható az 1,6%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Rák/Oroszlán csillagképben
26. 3:18 28 óra 59 perces holdsarló 7 fok magasan a hajnali égen (a Vénusztól 4,3 fokra északkeletre)
27. 16:14 a Merkúr legnagyobb keleti elongációja (27,3 fok, 0,3 magnitúdós, 7,2'' átmérő, 53% fázis, Szűz csillagkép)
28. 18:09 33 óra 52 perces holdsarló 1,8 fok magasan az esti égen
29. 16:41 a Merkúr dichotómiája (27,2 fokos keleti elongáci=, 7,5 fok látszó átmérő)