|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap első felében kedvezőtlen helyzete miatt nem figyelhető meg. 15-én már fél órával nyugszik a Nap után, napnyugta után kereshető a délnyugati látóhatár közelében. Láthatósága csak lassan javul, de a hónap végén már egy órával nyugszik a Nap után.
Vénusz: Magasan a délkeleti hajnali égen látszik ragyogó fényű fehér égitestként. Láthatósága nem váltoyizk a hónap folyamán, kitűnően megfigyelhető. November elején még négy óra tíz perccel kel a Nap előtt, ez az érték a hónap végén kevéssel négy óra alá csökken. Fényessége -4,4m-ról -4,2m-ra, átmérője 22,1''-ről 17,3''-re csökken, fázisa 0,55-ról 0,67-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Mérleg, majd 25-étől a Skorpió csillagképben. A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 18-án együttállásban van a Nappal. Fényessége 1,5m-ról 1,4m-ra nő, látszó átmérője 3,7''.
Jupiter: Hátráló mozgást végez a Kos csillagképben, 3-án szembenállásban van a Nappal. A hónap folyamán egész éjszaka megfigyelhető nagyon fényes égitestként. Fényessége -2,9m, átmérője 49''.
Szaturnusz: Hátráló, majd 4-től előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben. A délnyugati égen látszik az éjszaka első felében, éjfél körül nyugszik. Fényessége 0,8m, átmérője 17''.
Uránusz: Egész éjszaka jól megfigyelhető, folytatja hátráló mozgását a Kos csillagképben. 13-án szembenállásban van a Nappal.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Halak, majd 26-ától a Vízöntő csillagképben. Éjfél körül nyugszik. Hátráló mozgása fokozatosan lassul.