|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap nagyobb részében a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 19-én felső együttállásban van a Nappal. 24-én már megjelenik az esti nyugati ég alján, fél órával nyugszik a Nap után. Láthatósága gyorsan javul, 30-án már több mint egy órával a Napot követően nyugszik.
Vénusz: A hónap első felében még nem figyelhető meg a Nap közelsége miatt. 20-a után már kereshető napnyugta után a nyugati éegen, ekkor fél órával nyugszik a Nap után. A hónap végére láthatósága fokozatosan javul, 30-án közel háromnegyed órával nyugszik a Napot követően. Fényessége -3,9m, átmérője 9,8"-re nő, fázisa 0,999-ről 0,99-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Bika, majd 24-től az Ikrek csillagképben. Éjfél után nyugszik, az éjszaka első felében a nyugati égen látható, megtalálását vöröses fénye segíti. Fényessége egyre csökken, 1,3m-ról 1,5m-ra. Látszó átmérője 5,3"-ről 4,7"-re zsugorodik.
Jupiter: A Bak, majd 25-től a Vízöntő csillagképben végez előretartó mozgást. Hajnalban kel, a délkeleti ég alján figyelhető meg ragyogó, sárgásfehér színű égitestként. Fényessége -2,1m, átmérője 36".
Szaturnusz: Egyre lassuló, előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Kora hajnalban kel, alacsonyan látható a délkeleti-déli égen. Fényessége 0,7m, átmérője 16".
Uránusz: A hónap legelején még lehet próbálkozni a felkeresésével napnyugta után a nyugati ég alján. Utána a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 30-án egyui:ttállásban van a Nappal. Továbbra is előretartó mozgást végez a Kos csillagképben.
Neptunusz: A hónap döntő részében nem figyelhető meg. Az utolsó napokban már megkísérelhető felkeresése a Vízöntő csillagképben, ahol továbbra is előretartó mozgást végez.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
1. 01:06 a 85,2%-os, csökkenő fázisú holdkorong peremétől 2' 57''-re DNy-ra látható a 41 Librae (5,4 magnitúdós)
1. 02:51 a 84,6%-os, csökkenő fázisú holdkorong peremétől 5' 37''-re DNy-ra látható a kappa Librae (4,8 magnitúdós)
1. 03:11 a Szaturnusztól 1,0'-cel északra látható a 19 Cap (5,8 magnitúdós) a hajnali szürkületben
2. 18:28 a Marstól 28,9'-cel délre látható az NGC 1746 nyílthalmaz (6,1 magnitúdós) az esti szürkületben a Bika csillagképben
4. 10:02 utolsó negyed (a Hold a Nyilas csillagképben, látszó átmérője 31' 44'')
4. 15:03 a (9) Metis kisbolygó oppozícióban (9,5 magnitúdós, Szűz csillagkép)
4. 18:26 a Marstól 15,2'-cel DNy-ra látható a 103 Tau (5,5 magnitúdós) az esti szürkületben
6. 02:19 a 7P/Pons-Winnecke üstökös 7'-cel DNy-ra látható a 71 Oph-tól (4,6 magnitúdós)
6. 03:38 a Szaturnusz 5,8 fok-ra északra látható a 31,8%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Bak csillagképben
7. 03:36 a Jupiter 5,9 fok-ra északra látható a 22,6%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Bak csillagképben
7. 17:07 a Hold maximális librációja (l= 5,94 fok, b= 6,45 fok, 18,0%-os, csökkenő holdfázis)
12. 02:31 újhold (a Hold a Halak csillagképben, látszó átmérője 29' 36'')
12. 18:39 a Marstól 27,7'-cel ÉNy-ra látható a 118 Tau (5,5 magnitúdós) az esti szürkületben
13. 18:07 39 óra 36 perces holdsarló 7,2 fok magasan az esti égen
14. 17:58 a Hold földtávolban (406139 km, látszó átmérő: 29'25'', 6,2%-os, növekvő holdfázis)
14. 21:09 a (8) Flora kisbolygó (11,1 magnitúdós) 8'-cel északra látható a 108 Tau-tól (6,3 magnitúdós)
15. 01:54 a Hold minimális librációja (l= -1,55 fok, b= 1,66 fok, 7,8%-os, növekvő holdfázis)
15. 20:48 a Hold mögé belép az omegam2 Tauri (4,9 magnitúdós, 12%-os, növekvő holdfázis)
16. 19:35 a 18,7%-os, növekvő fázisú Holdtól 55,4' távolságra északra látható az NGC 1746 nyílthalmaz (6,1 magnitúdós) a Bika csillagképben
17. 02:36 a Jupitertől 3' 38''-cel nyugatra látható a m Cap (5,9 magnitúdós)
17. 11:32 a Mars 38'-cel északra látható a 23,8%-os, növekvő fázisú Holdtól a nappali égen 61 fok-os elongációban a Naptól
17. 18:13 a Mars 2,4 fok-ra nyugatra látható a 26,1%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Bika csillagképben
17. 20:33 a Hold súrolva fedi a SAO 77790-et az északi pereme mentén (7,4 magnitúdós, 26%-os, növekvő holdfázis) a Bika csillagképben
17. 21:52 a 27,4%-os, növekvő fázisú Holdtól 1,7 fok távolságra keletre látható az M35 nyílthalmaz (NGC 2168, 5,3 magnitúdós) az Ikrek csillagképben
19. 03:33 a Merkúr felső együttállásban a Nappal
19. 18:34 a Hold mögé belép a k Geminorum (3,6 magnitúdós, 45%-os, növekvő holdfázis), kilépés 19:49 UT-kor
19. 18:51 a Marstól 18,8'-cel délre látható a 132 Tau (4,9 magnitúdós) az esti szürkületben
20. 06:59 első negyed (a Hold a Rák csillagképben, látszó átmérője 30' 32'')
20. 21:47 az 56,4%-os, növekvő fázisú Holdtól 2,5 fok távolságra délre látható a Jászol nyílthalmaz (M44, 3,1 magnitúdós) a Rák csillagképben
21. 19:46 a (18) Melpomene kisbolygó (11,5 magnitúdós) 10'-cel északra látható a d Cnc-től (3,9 magnitúdós)
22. 06:36 a Hold maximális librációja (l= -7,86 fok, b= -6,47 fok, 70,3%-os, növekvő holdfázis)
22. 21:11 a Hold mögé belép a 46 Leonis (5,4 magnitúdós, 76%-os, növekvő holdfázis)
22. 22:05 a Mars eléri legnagyobb deklinációját +24 fok 54'-nél a Bika csillagképben
23. 01:37 a (8) Flora kisbolygó (11,1 magnitúdós) 57'-cel északra látható a Rák-ködtől (M1, 8,4 magnitúdós) a Bika csillagképben
23. 22:12 a (28) Bellona kisbolygó oppozícióban (10,8 magnitúdós, Szűz csillagkép)
24. 01:33 a 7P/Pons-Winnecke üstökös 36'-cel nyugatra látható a 19 Aql-tól (5,2 magnitúdós)
24. 01:35 a (6) Hebe kisbolygó (10,4 magnitúdós) 36'-cel délre látható a Palomar 11 gömbhalmaztól (9,8 magnitúdós) a Sas csillagképben
24. 10:00 a (69) Hesperia kisbolygó oppozícióban (10,8 magnitúdós, Szűz csillagkép)
25. 02:18 a Szaturnusztól 2,6'-cel északra látható a 21 Cap (6,1 magnitúdós) a hajnali szürkületben
25. 17:15 a Merkúrtól 1,1 fok távolságra a Vénusz a nappali égen, 8 fok-os elongációban a Naptól
25. 19:10 a Marstól 49,0'-cel délre látható az IC 2157 nyílthalmaz (8,9 magnitúdós) az esti szürkületben az Ikrek csillagképben
26. 19:09 a Marstól 47,0'-cel délre látható az NGC 2158 nyílthalmaz (9,5 magnitúdós) az esti szürkületben az Ikrek csillagképben
26. 20:51 a Marstól 37,2'-cel délre látható az M35 nyílthalmaz (NGC 2168, 5,3 magnitúdós) az Ikrek csillagképben
26. 22:50 a 7P/Pons-Winnecke üstökös 20'-cel északra látható a 22 Aql-tól (5,6 magnitúdós)
26. 22:51 a (230) Athamantis kisbolygó (11,0 magnitúdós) 21'-cel ÉK-re látható az M80 gömbhalmaztól (NGC 6093, 7,3 magnitúdós) a Skorpió csillagképben
27. 03:32 telehold (a Hold a Mérleg csillagképben, látszó átmérője 33' 25'')
27. 15:29 a Hold földközelben (357373 km, látszó átmérő: 33'26'', 99,6%-os, csökkenő holdfázis)
27. 22:05 a Hold mögül kilép a nü Librae (5,2 magnitúdós, 99%-os, csökkenő holdfázis)
27. 22:11 a Hold mögül kilép a 22 Librae (6,4 magnitúdós, 99%-os, csökkenő holdfázis)
28. 11:02 a Hold minimális librációja (l= 1,49 fok, b= -1,66 fok, 97,4%-os, csökkenő holdfázis)
28. 21:04 a Hold mögül kilép az omegam1 Scorpii (3,9 magnitúdós, 95%-os, csökkenő holdfázis)
28. 21:41 a Hold mögül kilép az omega¬≤ Scorpii (4,3 magnitúdós, 95%-os, csökkenő holdfázis)
30. 02:16 a Hold mögé belép a théta Ophiuchi (3,3 magnitúdós, 87%-os, csökkenő holdfázis)
30. 19:54 az Uránusz együttállásban a Nappal