|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: Az esti égen kereshető napnyugta után a délnyugati látóhatár ko;zelében. 1-én még fél órával nyugszik a Nap után. A hónap közepére ez az érték bő egy órára nő, láthatósága lassan javul. 21-én van legnagyobb kitérésben, 20,1 fokra a Naptól. Ekkor majdnem másfél órával nyugszik a Nap után. 31-én még mindig 1 óra 10 perccel nyugszik a Nap után.
Vénusz: Az esti délnyugati égen kereshető napnyugta után mint ragyogó fehér fényű égitest. Láthatósága fokozatosan javul, a hónap elején még fél, a végén egy és negyed órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9m, fázisa 0,99-ról 0,96-ra csökken, átmérője 9,9''-ről 10,4''-re nő.
Mars: Hátráló mozgást végez a Bika csillagképben. Egész éjszaka kitűnoen megfigyelhető, 8-án szembenállásban van a Nappal. Erős vöröses fénye miatt más égitesttel össze sem téveszthető. Fényessége -1,9m-ról -2m-ra nő, majd gyorsan -1,2m-ra halványodik vissza. Látszó átmérője 17,2''-ró'l 14,8''-re csökken.
Jupiter: Előretarto mozgást végez a Halak csillagképben. A hónap folyamán az éjszaka első felében, a délnyugati látóhatár közelében látszik. Éjfél körül nyugszik. Erős sárgásfehér fénye miatt könnyű megtalalálni. Fényessége -2,5m, átmérője 42''.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Napnyugta után a délnyugati ég alján kereshető, késő este nyugszik. Fényessége 0,8m, átmérője 16''.
Uránusz: Az éjszaka nagyobb részében kereshető, hajnalban nyugszik. A Kos csillagképben végzett hátráló mozgása a hónap közepétől lassulni kell.
Neptunusz: Az esti órákban figyelheto meg, 4-étől előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben. Késő este nyugszik.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
1. 22:26 a Jupiter 4,3 fokra északkeletre látható a 64,5%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Halak/Vízöntő csillagképben
2. 19:16 a Hold súrolva fedi a SAO 128823-at a déli pereme mentén (7,2 magnitúdós, 73%-os, növekvő holdfázis) a Cet csillagképben
4. 19:08 a Hold súrolva fedi a ZC 314-et a déli pereme mentén (7,8 magnitúdós, 89%-os, növekvő holdfázis) a Kos csillagképben
5. 16:32 a Hold elfedi az Uránuszt (5,6 magnitúdós, 3,6'' átmérő, 94,1%-os, növekvő holdfázis), kilépés 17:33 UT-kor
8. 5:07 a Hold elfedi a Marsot (-1,9 magnitúdós, 17'' átmérő, 100%-os holdfázis) a hajnali égen, kilépés 06:01 UT-kor
14. 13:00 a Geminidák meteorraj maximuma (ZHR=150)
21. 15:31 a Merkúr legnagyobb keleti elongációja (20,1 fok, -0,5 magnitúdós, 6,7'' átmérő, 61% fázis, Nyilas csillagkép)
21. 21:48 téli napforduló
22. 5:49 28 óra 28 perces holdsarló 1,5 fok magasan a hajnali égen
22. 22:00 az Ursidák meteorraj maximuma (ZHR=10)
24. 15:24 a Merkúr dichotómiája (19,7 fokos keleti elongáció, 7,3'' látszó átmérő)
24. 15:37 a Vénusz 4,5 fokra északnyugatra látható a 2,4%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Nyilas csillagképben
24. 15:37 29 óra 20 perces holdsarló 1 fok magasan az esti égen (a Merkúrtól 5,3 fokra délnyugatra, a Vénusztól 4,5 fokra délkeletre)
25. 15:38 a Merkúr kedvező esti láthatósága, magassága a polgári szürkület kezdetekor 5,9 fok, -0,2 magnitúdós, fázisa 46%
26. 17:14 a Szaturnusz 4,6 fokra északra láthato a 15,7%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Bak csillagképben
29. 15:41 a Merkúr és a Vénusz 1,5 fokos közelsége az esti szürkületben a Nyilas csillagképben
29. 15:41 a Jupiter 3,2 fokra északnyugatra látható a 45,6%-os, növekvő fázisú Holdtól az esti szürkületben a Halak csillagképben